A Hold a Zodiákusban

 

A weboldalunkon bemutatjuk az emberek érzelmi állapotát és a különböző cselekedetek célszerűségét abban az időszakban, amikor a Hold az adott jegyen áthalad. A Hold a Zodiákus egy jegyét 2 – 2,5 nap alatt járja be.

 

 

Az emberek érzelmi állapota és a különböző cselekedetek célszerűsége abban az időszakban, amikor a Hold áthalad a Zodiákus valamelyik jegyén.

 

KOS: Az embereket lelkesedés és energikus aktivitás tölti el, becsvágy keríti hatalmába, gyakran egoisták és agresszívek. Az agresszivitás fokozódik, amikor a telihold a Kos jegyére esik. A cselekedetek alapja inkább a fellángolás, mint az értelem. Az érzések demonstratív módon jelennek meg. Akármilyen viharos, feszült is a lelkiállapot, tekintettel kell lenni mások természetére és tisztelni kell azt: kerüljék az „ilyen vagyok és kész” típusú temperamentumos kirohanásokat, fékezzék egoizmusukat. Ne bonyolódjanak vitába. Ebben az időszakban megnő a fejsérülések veszélye, nem húzassanak fogat, ne végeztessenek plasztikai műtéteket, arcukon ne nyomják ki a pattanásokat.
Kedvező minden olyan dolog számára, amit gyorsan el lehet és el is kell végezni. Kedvező az iparral, technikával, vassal, tűzzel, mechanizmusokkal, szerszámokkal és vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységre. Előnyös főnökökkel való érintkezéshez, eltervezett utazásokhoz, textil termékek, ékszerek, lakberendezés vásárláshoz.
Kedvezőtlen az olyan dolgok számára, amelyek hosszasan elhúzódhatnak, sok időt igényelnek véghezvitelükhöz. Előnytelen a házasságkötéshez, pénzügyi műveletekhez, hosszú távú beruházásokhoz, szerződések megkötéséhez.

BIKA: Materialista hangulat, a stabilitás, állandóság tendenciája. Fokozott makacsság. Erős igény a pénzügyi és anyagi biztonságra. Ugyanakkor ebben az időszakban az ember érzékeny és befogadó a környező világ földi szépségére, az élet apró örömeire, beleértve az étkezést és a szexet. Óvni kell a torkot a megfázástól, célszerű tartózkodni a mandulaműtéttől, injekcióktól és vércsapolástól.
Kedvező minden olyan dolog számára, melynek megvalósítása hosszú ideig tart, vagy ami sokáig fontos marad – szerelem, házasság, barátság, új ismeretségek (különösen hölgyekkel és művészekkel). Kitűnő minden számára, ami a divatot, ékszereket, ingatlan tulajdonjogszerzést, kulturális rendezvényeket és szórakozást, különböző megkezdett munkák folytatását és befejezését illeti. Kiváló utazásokra, ruházat- és jószágvásárlásra, étkezéssel egybekötött esti összejövetelek szervezésére. Legnagyobb a siker lehetősége a gyors pénzügyi forgalom területén – gyakran keresett vagy tömeges áruk piacán, a kiskereskedelemben.
Kedvezőtlen mindenben, ami kockázatos, ahol gyors döntést kell hozni. Óvatosnak kell lenni az olyan munkákban, amelyek tűzzel, fémmel, éles szerszámokkal, valamint veszélyes mechanizmusokkal vannak összefüggésben. Oda kell figyelni pénztárcánkra – szemet vethetnek rá.

IKREK: A Hold helyzete ebben a jegyben fokozza a képzelőerő gazdagságát, a felfogó képességet, de ugyanakkor ez a határozatlanság, a ki nem alakult vágyak, az ellentmondásos törekvések időszaka is. Jellemző a változások érzékelésének könnyedsége, gyakran a beszédesség, ami fecsegéssé fajulhat. Az intellektuális igények és az ész játékai fontosabbá válnak, mint a gyakorlati következtetések levonása. Fokozódik a könnyelműség, a meggondolatlan döntésekre és kijelentésekre való hajlam. Ebben az időszakban veszélynek van kitéve a kulcscsont és a váll környéke (könnyű kéztörést szenvedni), a tüdő (megfázás!) és az idegrendszer (nem szabad túlterhelni, ingerlékenység esetén nyugtató füvekből főzött kell teát inni – valeriána, gyöngyajak, körömvirág).
This time is Kedvező minden számára, ami érintkezéssel, mindenfajta kapcsolatteremtéssel, rövid lejáratú ügyekkel, hírek, információ cseréjével, reklámmal, rádióban vagy TV-ben való fellépéssel, interjúval van összefüggésben. Előnyös kereskedelmi ügyletek, csere műveletek, szerződéskötések, árverések és kiárusítások lebonyolítására, rövid szabadságra, légi utakra (de nem holdtölte idején és akkor sem, amikor a Hold a Föld közelében van), üzleti tárgyalásokra és levelezésre, tanulásra, új szakmák elsajátítására. Megfelelő időszak arra, hogy tollat ragadjanak, gondolataikat papírra vessék, fejtörőket oldjanak meg, beszédet tartsanak és ötleteik felhőjében lebegjenek. Jó még sétákra a természetben, banki műveletekre, tudományos munkára, építkezésre, kútásásra és jószág szelekciójára.
This period is Kedvezőtlen mindenre, ami hosszadalmas, aminek megvalósítása sok időt igényel, minden eseményre, ami szerelemmel, házassággal, partneri viszonnyal áll kapcsolatban. Nem megfelelő idő ingatlanok, földterületek adás-vételére, új munkatársak felvételére. Óvatosságot kell tanúsítani távoli utazások alkalmával, különösen, ha kirándulnak a hegyekbe.

RÁK: Az emberek sértődékenyebbek, családi gondjaikba merülnek, erősebben jelenik meg az anyai ösztön, a gondviselésre, gyámkodásra való késztetés. Nagy szükség van együttérzésre, fokozódik az igény, hogy a legközvetlenebb környezet részéről jóságot, figyelmességet tapasztaljanak, kiéleződik a gyanakvás. Ez – az intenzív érzések és a racionalitás elfojtásának időszaka. Ilyenkor erősíteni kell az önfegyelmet, hogy ne okozzunk másoknak érzelmi sebeket és mi magunk se kapjunk ilyeneket. A Hold hatása alatt a Rákoknak jó gyermeket nemzeni: a nőknél fokozott a megtermékenyülés képessége és a spermák különösen aktívak. Amikor a Hold a Rák jegyében halad el, óvni kell a mellmirigyeket és a gyomrot, megnő az élelmiszermérgezés veszélye, káros az alkoholfogyasztás. Nem javasolt ilyenkor gyomor- vagy mellkasi műtéteket végezni.
Kedvező minden olyan dolog megvalósításához, ami gyorsan elveszíti aktualitását, vagy gyors feldolgozást igényel. Vásárláshoz, kereskedelemhez, kézműves és népművészeti területen zajló eseményekhez. Előnyös az otthoni, családi ügyekhez és kapcsolatokhoz, bírósági ügyek indításához, folyadékok és tengerentúli áruk vásárlásához, növények ültetéséhez és öntözéséhez, jószágvásárláshoz, tengeri és folyami utazásokhoz és öntöző berendezések létesítéséhez.
Kedvezőtlen az elhúzódó ügyekhez: házasságkötéshez, ház építésének megkezdéséhez, költözéshez és áttelepüléshez, pénz kölcsönvételéhez. Óvatosságot kell tanúsítani, ha éles tárgyakkal, vassal, tűzzel, mérgező vegyi anyagokkal dolgoznak. Nem javasoltak a máj és az epehólyag sebészeti műtétjei.

OROSZLÁN: Erős az élvezetek, romantikus kapcsolatok iránti vágy, az igény, hogy kivívja mások imádatát és elismerését. Ezek az érzések annyira erősek, hogy az emberek gyakran esnek tőlük tragikus állapotba, mint például „ah, te nem szeretsz engem …” stb. Ez a becsvágyó elképzelések, a függetlenség, a vezető szerep időszaka. A gyerekek sokszor fellázadnak a szülők zsarnoksága ellen. Nem ritkán akkora a hév, hogy az ember hajlandó kockáztatni is, ha valószínű a nyereség. Az embereknek imponál a dinamizmus az ügyekben és kapcsolatokban, hálásan fogadják a jóság és nagylelkűség megnyilvánulásait. Ebben az időszakban óvni kell a szívet és a hátgerinc felső részét. Nem javasoltak a szív, hátgerinc velő, hátgerinc, rekeszizom és a bordák műtétjei, kivéve természetesen, ha a műtét halaszthatatlan.
Kedvező minden bírósági és hivatalos ügyhöz, női igények kielégítéséhez (kozmetika, ékszerek, ajándékok stb.). Előnyös hivatalos szervekkel, befolyásos emberekkel való érintkezéshez, munkakör betöltéséhez, új munkába álláshoz, baráti kapcsolatok létesítéséhez, ajándékozáshoz, ruhanemű- és ékszervásárláshoz. Kiváló a játékhoz, sporthoz, lottó jegyek, fém termékek, textilneműk vásárlásához. Szerencsés az ünnepekhez, szórakozáshoz, üdüléshez, szabadsághoz, építkezés megkezdéséhez, a munkában új témakörök kidolgozásához, látogatásokhoz és vendéglátáshoz, kiállítás, múzeum, színház, mozi, hangverseny látogatáshoz, a közvetlen környezetben a presztizs, a tekintély megerősítésének eseményeihez.
Kedvezőtlen pénzügyi műveletekhez, szerződéskötéshez, költözéshez és áttelepüléshez, növények ültetéséhez és átültetéséhez. Előnytelen az eljegyzéshez és házassághoz, állatkereskedelemhez, kollektív munkához és részvételhez, pénzügyi dokumentumok kiállításához, kritikai fellépéshez a főnökök előtt, kooperációs tevékenységhez, kereskedelmi szállításokhoz, lakáscseréhez.

SZŰZ: Az emberek hangulata gyakorlatias, hajlamosak praktikus feladatok megoldására. Ebben az időszakban az ember szégyenlős, visszafogott viselkedésű, ugyanakkor túlságosan kritikus és sok mindent úgy érzékel, mintha az diszkrimináció lenne és az ő saját jelentőségét csökkentené. Hajlamos arra, hogy az étkezés és egészség problémáira összpontosítson. Sokakban megjelenik az igény, hogy kitakarítsanak otthon. A figyelem a folyó ügyekre összpontosul, az emberek késztetést éreznek, hogy mások ügyeibe beavatkozzanak, bár erre senki sem kéri őket. Ez oda vezethet, hogy a kollegákkal és közvetlen környezetével súrlódások alakulhatnak ki. Elképzelhető a bélrendszer megbetegedése, megnő az étel- és szalmonella mérgezés veszélye. Ebben az időszakban az alkohol – méreg, ami erős hatást fejt ki az idegrendszerre.
Kedvező az olyan munkákhoz, amelyek pontosságot, precizitást és figyelem koncentrációt igényelnek: dokumentumok rendezéséhez, pénzügyi bizonylatok kiállításához, pénzügyi és banki műveletekhez, tanuláshoz, vizsgára való felkészüléshez, üzleti levelezéshez, kereskedelemhez (kivétel: földterületek, ingatlan adás-vétele). Előnyös bonyolult, fizikai tapasztalatot igénylő munkákhoz, kiskertek műveléséhez, oktatási feladatok elvégzéséhez, együttműködés, társszerzői tevékenység és partnerség megszervezéséhez, szövegek szerkesztéséhez. Szerencsés számszaki anyagok felülvizsgálatához, ellenőrzéséhez és elemzéséhez, nagytakarításhoz, vegytisztításhoz, téli eltevéshez. Kitűnő berendezések és gépek vásárlásához, fogyókúra megkezdéséhez, fodrászathoz: ha a hajat olyankor vágják le, amikor a Hold a Szűz jegyében jár, lassabban fog nőni.
Kedvezőtlen az olyan ügyekhez, amelyek érzelmi emelkedettséget és távlati szemléletet kívánnak meg: szerelemhez, házassághoz, barátsághoz és ismerkedéshez, vizsgák és beszámolók letételéhez. Kedvezőtlen vízi járművekkel való közlekedéshez, ingatlan adás-vételhez, állatok kasztrációjához és juhok nyírásához. Amikor a Hold a Szűz jegyében halad el, jobb, ha nem végeznek sebészeti műtéteket a hasüregben és a bélrendszerben (hasnyálmirigy, máj, lép, epehólyag), kivéve, ha a műtét halaszthatatlan (például vakbél).

MÉRLEG: Ebben az időszakban az emberek békeszeretők, nem hajlamosak veszekedésre, készek a partnerségre, érintkezésre, tárgyalásokra. Fokozottan érzékenyek a jó viszonyra másokkal, megjelenik vonzalmuk a szépség iránt, jobban megértik azoknak a szükségleteit és kívánságait, akik segítségért fordulnak hozzájuk. Az ember igyekszik megnyerő lenni, jó benyomást kelteni környezetében. Óvni kell a derekat a megfázástól (reuma!), nem szabad túlterhelni a vesét (például erős húslevesekkel). Nem javasoltak a vese, húgyhólyag, lép és a méh sebészeti műtétjei.
Kedvező a gyorsan folyó ügyekhez és mindenhez, ami hamar elveszíti aktualitását. Előnyös a házasságra, barátokkal való érintkezésre, kulturális és szórakoztató rendezvényekre, vasúti utazásokra, művészeti tárgyak adás-vételére, mindenféle kollektív vagy partneri munkára. Kitűnő a lakhely szépítésére, női ruhaneműk, parfümériai, kozmetikai cikkek, bútor és hangberendezések vásárlására. Megfelelő idő arra, hogy a kölcsönadott pénzt visszakérjék, belépjenek valamilyen klubba, társadalmi szervezetbe, kikérjék az orvos tanácsát, gyógykezelésbe kezdjenek, ünnepi estélyt tartsanak.
This time is Kedvezőtlen mindenféle piszkos, nem esztétikus munkához (tartály tisztítása olajtól, régi gépek javítása, istálló takarítása stb.), valamint minden olyan munkához, ami a tűzzel, fémszerkezetekkel, hegyes szerszámokkal és maró folyadékokkal van összefüggésben. Szerencsétlen ingó tárgyak adás-vételére, vas áru vásárlására, állatok kasztrálására. Fontos a fokozott figyelem a nagy forgalmú főutakon, fegyver és robbanó anyagok használatakor.

 

 

 

SKORPIÓ: Az embereket erőteljes pillanatnyi élmények kerítik hatalmukba, túlfeszítettség, veszekedésre való hajlam jelenik meg. Erős szenvedélyek és óhajok megjelenésének időszaka ez (nem hiába azt a periódust, amikor a Hold a Skorpión halad keresztül, őrült időszaknak nevezik). Az emberek aktívabbak, mint máskor, felszínre tör az agresszivitás, kritikai hajlam, türelmetlenség, szeszélyesség, fokozott érzékenység a sértések iránt, legyenek azok valódiak vagy képzeltek, különösen ittas állapotban. Kerülni kell a bonyodalmakat, ne legyen féltékeny és ne adjon okot a féltékenységre. Ez jó időszak a közös, mély érzelmekre, de óvatosnak kell lenni az ellentétes nemmel való kapcsolatban: csökken a nemi betegségek és a HIV fertőzéssel szembeni ellenálló képesség.
Kedvezőtlen időszak a műtétekre, különösen abortuszra és különböző, a méhen és petefészken végzett beavatkozásra. Óvni kell a reprodukciós szerveket és a farkcsontot. Azok, akik hajlamosak az aranyérre és visszéri rendellenességekre, jobb, ha ilyenkor kímélő diétát tartanak. Amikor a Hold a Skorpión halad keresztül, az ivás kategorikusan nem javasolt.
Kedvező tervek készítésére, találkozásokra tekintélyes emberekkel és a személyes tekintély megszilárdítására, előadásokra, beszámolókra, a hozzáértés kimutatására. Szerencsés a legújabb, tökéletesített berendezések, gépkocsik, ipari és fémfeldolgozó készülékek adás-vételére, elveszett holmik felkutatására, az élet és önismeret kulcsfontosságú problémáira történő koncentrációra. Megfelelő időszak mindenfajta növényzeti kultúra elvetésére, kivéve a burgonyát, aprójószág, antikvár holmik vásárlására, vadászatra, halászatra. Kedvező a hajvágásra, ha a cél az, hogy a haj minél gyorsabban nőjön, a kozmetikai kezelésekre, masszázsra, tudományos munkára.
Kedvezőtlen a kezdeményezésekre, üzleti partner kapcsolatokra, munkatársak felvételére. Nem előnyös utazásokra, lakóhely változtatásra, biztosítási és szociális biztonsági ügyek intézésére (jobb el se menni a Társadalombiztosítási Intézetbe). Gyakran romlik az idős emberekről való gondoskodás. Nem sikerülnek a kölcsönök.

NYILAS: Amikor a Hold a Nyilas jegyén halad keresztül, az embernek idealista hangulatot, filozofálásra való hajlamot kölcsönöz, érzékenységet a siker iránt, igyekezetet, hogy hozzáértését bizonyítsa. Az embereket ideológiai kérdések nyugtalanítják, fokozódik a vallásos buzgalom, feltör a mozgás iránti vágyakozás, a nyughatatlanság, a vágy, hogy sportoljanak, elutazzanak valahova, a kalandvágy, nehezen viselnek el bármilyen korlátot (különösen a gyerekek). Az ember általában barátságos és őszinte, könnyen esik elragadtatásba, lelkesedni kezd, de ez a lelkesedés rövid életű és felületes. Fokozódik az ösztönösség, a labilis idegrendszerű emberek hajlamosak a próféciára. Majdnem mindegyikük igyekszik valamiről meggyőzni Önt. Veszélynek vannak kitéve a csípő ízületek (tanulják meg, hogyan kell helyesen elesni!).
Kedvező a szellemi, intellektuális tevékenységhez, tanuláshoz, jogi ügyek lebonyolításához, bírósági kérdések megoldásához, peres eljárásokhoz, kérvények beadásához, távoli (többek között, külföldi) utazásokhoz, vagy külföldiekkel való kapcsolathoz. Szerencsés a külföldi befektetésekhez, személyzet felvételéhez, társaságok alapításához, bekapcsolódáshoz partneri viszonyba. Kiváló a tudományos munkához, fontos küldemények postai feladásához, sportszerek adás-vételéhez, tanulás megkezdéséhez és pénz kölcsönadásához. Megfelelő időszak fogak eltávolításához, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepi estélyek szervezéséhez.
Kedvezőtlen építkezéssel kapcsolatos ügyekhez, kövek kitermeléséhez és földmunkákhoz. A gyerekeket emlékeztetni kell, hogy legyenek figyelmesek az utcán. A felnőtteknek különösen a hegyekben kell óvatosaknak lenniük. A keresztcsont és csípő tájékán végzett műtéteknél gyakran fordulhat elő szövődmény. A lábakon lehetséges a visszérgyulladás, különösen nőknél.

BAK: A gondolatok az élet gyakorlati oldala felé irányulnak, de ha az ember nem látja azonnal az eredményt, elveszíti türelmét és hibákat követ el. Az embereket teljesen mindennapi problémák érdeklik, munkájukkal vannak elfoglalva és dolgaikban nem kockáztatnak. Erősödik az igyekezet, hogy megtartsák tekintélyüket és becsületüket, megőrizzék makulátlan hírnevüket. Ezekben a napokban a jelszó – mértékletesség, nyugalom, rend. A fesztelenséget és szokatlan viselkedést általános rosszallás övezi. A túlzott becsvágy megnyilvánulása társulhat pénzszerzési törekvésekkel. A gyerekek igyekeznek a felnőttek társaságában lenni, kihallgatni beszélgetéseiket: nem kell ezt megtiltani, hiszen ők így okosodnak. A tanulás nehezen megy, az anyag elsajátítása lassú, de maradandó, jó ilyenkor egzakt tudományokkal, történelemmel foglalkozni. Az emberek tudatában a szellemi és intellektuális kérdések másodlagosakká válnak. Kerülni kell a nehéz, nehezen emészthető ételeket, sportolás közben, különösen síelés alkalmával óvni kell a térdet. A reumás betegeknek megelőző kezeléseket ajánlatos végezni.
Kedvező minden komoly, alaposan átgondolt dolog számára. Előnyös szakemberekkel való érintkezéshez, mindenhez, ami a bányászattal és mezőgazdasági munkával van kapcsolatban, ingatlan adás-vételhez és fontos tudományos munkák megkezdéséhez. Megfelelő időszak a műgyűjtéshez, tartozások visszaköveteléséhez, konzultációhoz orvosokkal, vadászathoz, halászathoz, mechanizmusok, gépek, nem likvid berendezések beszerzéséhez. Megfelelő idő, hogy abbahagyják a dohányzást és más káros szenvedélyüktől is megszabaduljanak.
Kedvezőtlen minden olyan dologhoz, amely fokozott energiát követel: pénzügyi műveletekhez, hivatalos személyekkel, felsőbb szervekkel, befolyásos személyekkel fenntartott viszonyhoz, a hatalommal, kereskedelemmel, cserékkel kapcsolatos ügyletekhez. Nem kedvező a házasságkötéshez, új kapcsolatok kialakításához, előrehaladáshoz a munkában és új munkatársak felvételéhez. Legjobb, ha nem fordul főnökeihez újítási javaslatokkal. El kell halasztani a térden, sípcsonton és lábszáron végzendő műtéteket.

VÍZÖNTŐ: Ennek az időszaknak a jelszava: „hétszer mérd meg, mielőtt egyszer elvágod”. Gazdag képzelet, kifinomult ötletek, de sajnos nem mindig a legjobbak. Az optimizmus és pesszimizmus végletei, a realitás hiánya. Komoly melléfogások fordulhatnak elő, amik rossz kihatással lehetnek a karrierre és munkahelyi aktivitásra. Az emberek hajlamosak önmaguk becsapására és könnyen válnak javíthatatlan ábrándozók áldozataivá. Pontosan kell követni a valós tényeket, nem szabad hagyni, hogy a képzelet győzzön felettük. Gondolja meg alaposan, mielőtt kimond valamit. Fontos szerepet játszik a baráti érintkezés. Ebben az időszakban a nők realistábbak, mint a férfiak, érdemes hallgatni a tanácsaikra, különösen az anyák tanácsaira.
Kedvező a társadalmi ügyekhez és újító kezdeményezésekhez, amelyek gyorsan ki fognak bontakozni. Kiváló az intellektuális, szellemi foglalatosságokhoz, gyűlések látogatásához, ünnepségek, jubileumok szervezéséhez, mindenhez, ami a technikával, haladással és tudományos kutatásokkal kapcsolatos. Előnyös a fém, kő kereskedelemhez, ingatlan, földterület adás-vételéhez, fák ültetéséhez, házak építéséhez, kiskertek gondozásához. Megfelelő időszak elektromos- és gáz berendezések, elektronikus berendezések, lakások vásárlásához, új helyre költözéshez, pénz kölcsön kéréséhez, hirdetések feladásához, reklám tevékenységhez, felújításhoz, festéshez, tető és kerítésépítéshez. Szerencsés idő a belépéshez társaságba vagy klubba, fogyókúra megkezdéséhez, fogtöméshez, protéziskészítéshez, szórakozáshoz.
Kedvezőtlen növényi kultúrák, virágok telepítéséhez és átültetéséhez, baráti ömlengésekhez (a titok kitudódik és az információt Ön ellen fordíthatják), levelezéshez vagy érintkezéshez a főnökséggel. Ebben az időszakban elképzelhetők kisebb kiábrándultságok az emberekből. Óvatosságot kell tanúsítani az elektromossággal, gáztartályokkal, mérgező vegyszerekkel való tevékenységben. Ellenjavasolt az idegsebészeti beavatkozás, a szemműtét, visszér műtét, sípcsont- és bokatáji műtét.

HALAK: A szorongás, homályos félelmek, a kiszolgáltatottság érzetének időszaka. Ezzel egy időben az emlékezet élesebbé válik, felvillannak az ösztönösség és tisztánlátás pillanatai. Nagyon nem kedvező idő az intrikákhoz, titkos szövetségekhez és színfalak mögötti mesterkedéshez, mert minden ki fog derülni. Az emberekben olyan tehetségek törnek felszínre, amelyekre korábban nem is gyanakodtak. Régi problémákra váratlan megoldások adódnak. Lehetségesek érdekes vallási és filozófiai felfedezések. Nem megfelelő időszak az olyan ügyek számára, amelyek titoktartást követelnek meg. Egészség szempontjából veszélynek van kitéve a lábfej – járás közben figyelmesen nézzen a lába elé.
Kedvező kirándulásokra a természetbe, utazások megkezdésére, ügyvédekkel való kapcsolatra, növények ültetésére, átültetésére és öntözésére, tőke befektetésére valamilyen üzletbe. Előnyös mindenféle előkészítő munka számára, hatóságokhoz és szponzorokhoz fordulásra, házasságkötésre, szerződéskötésre és az érintkezésre olyan emberekkel, akiknek a szakmája valamilyen módon kapcsolatban áll a tengerrel, folyadékokkal vagy egyszerűen a vízzel. Megfelelő időszak bírósági ügyek megkezdésére, vadászatra, halászatra, kovász készítésére (különösen teliholdkor), savanyúságok készítésére és sörfőzésre. Kitűnő idő az alkotó munkára és nyilvánosság előtti fellépésre.
On the other hand, this period is Kedvezőtlen nagy dolgok megkezdésére, a túlzott élvezetekre, fegyverekkel, tűzveszélyes folyadékokkal, robbanó anyagokkal való tevékenységre. Előnytelen idő a kicsapongásokra, a titkos szerelemre és csalásra, valamint alkoholos italok fogyasztására. Az egészség fokozott figyelmet követel. Ellenjavasolt a lábfej és lábujjak műtétje. Óvatosnak kell lenni a pszichotróp készítmények fogyasztásával.

 

 

 

A Hold fázisváltozásainak ciklusa

Ez a ciklus mintha megismételné a négy évszakot: újhold – a tél tetőfoka, bioritmusaink „szendergése”, az első negyed – a tavasz közepe, telihold – a nyár dereka, az utolsó negyed pedig – az öregasszonyok nyara. Ennek megfelelően a Hold növekedése idején – újholdtól teliholdig – növekszik a biológiai aktivitás. Erre az időszakra kell tervezni minden legfontosabbat, ami nagy fizikai és szellemi erőfeszítést követel. A fogyó Hold ideje – ősz és tél – a legjobb idő arra, hogy begyűjtsék és hasznosítsák mindannak a gyümölcsét, ami a növekvő Hold aktív időszaka alatt keletkezett. Jobb nem tervezni semmi fontosat erre az időszakra, „erősíteni kell a hátországot”, rendezni a dokumentumokat, tervezni a jövőt. Az Újhold – kritikus pillanat, amikor a szervezet legyengült és erősen szenved a túlterheléstől. Ilyenkor legkönnyebb megbetegedni, többek között nemi betegséget kapni. Teliholdkor az ember fizikai erejének teljében van és veszélyes eufóriába eshet. Úgy érzi, hogy mindenre képes, különösen, amikor borgőz hatása alatt van. Holdtöltekor néha olyat cselekszünk, amit később keserűen megbánunk. Legjobb, ha holdtöltekor nem utazunk kockázatosabb közlekedési eszközökön, sem motorbiciklin, sem repülőgépen.

 

A Föld és a Hold periodikus közeledése

A perigeum – a Hold legközelebbi helyzete a Földhöz – idején jellemzően sérül a mozgás koordinációja, felmerül a hibák és a harmónia elvesztésének lehetősége az ember-gép kapcsolati rendszerben. Ez a termelésben az üzemzavarok valószínűségének növekedéséhez, a mindennapokban és a közutakon balesetekhez vezet. Amikor a Hold a perigeumban van, jobb, ha nyugodtabban viselkedünk és nem repülünk repülőgéppel. Aki óvatos, azt az Isten is óvja!
Végezetül néhány szó a fogyatkozásokról – hold- és napfogyatkozásról. Minden veszély, ami jellemző az újholdra és a teliholdra, a fogyatkozások idején megtízszereződik. Körülbelül egy héttel a fogyatkozás előtt és egy héttel utána, nem beszélve magának a fogyatkozásnak a napjáról, nem szabad eltérni a megszokott életrendtől. A Hold fogyatkozásai erősebb hatással vannak a női pszichikára, a napfogyatkozások – a férfiakéra. Fogyatkozások idején a nőknél megnő a srtoke veszély, a férfiaknál – az infarktus veszélye. Vagyis legyenek megfontoltak, ne terheljék túl szervezetüket a fogyatkozások idején.

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept