Minta Szerelmi horoszkóp
Időszak Napi
Horoszkóp kezdete 2017.04.01.
Horoszkóp lejárata 2017.04.02.


 • A nap általános szituációja.

  A Hold ezen a napon.

  Ez a növekedő Hold. Újholdtól az első negyedig tartó időszak. Optimális időszak a starthoz, új kapcsolatok kezdetéhez. Az energia fokozatosan növekszik, és a szerelmi folyamat is alakul. Ez annak az ideje, hogy aktivitást fejtsen ki, elérje, amit akar, kimutassa erényeit és előre haladjon.

 • Hold a Bika jegyében 00:00-00:40

  A Hold a Bikában. Ez a megalapozottság és a komótosság ideje a szerelmi ügyekben. A partneri viszony "megrekedhet" ugyanazokon a problémákon. Egyrészről - makacsság, másrészről - kitartás a makacsság legyőzésében. Jó elrendezni a vitás kérdéseket szépen megterített asztal mellett.

 • Hold az Ikrek jegyében 00:40-24:00

  A Hold az Ikrekben. Ez az időszak kedvez az érintkezéseknek és új ismeretségeknek. Több lehet a szó, mint a tett, de ennek is megvan a maga józan paraszti igazsága. Meg lehet tudni valami újat, közös utazásokon venni részt, flörtölni lehet. A legfontosabb - nem nyüzsögni.

 • A Hold irány nélkül. 07:12-00:40

  Jobb, ha most nem kezdenek bele semmi fontos közös dologba. Ne tervezzenek fontos találkákat, különösen, ne az elsőt. Az összes személyes, komoly megállapodást ugyancsak jobb, ha elhalasztják egy másik időpontra.

 • Retrográd Vénusz

  Retrográd Vénusz. Ebben az időszakban fennakadások, fékeződések fordulhatnak elő a szerelmi ügyekben. Vissza lehet térni a régi kapcsolatokhoz és a kapcsolatokban a régi problémákhoz. Az a benyomás keletkezhet, hogy Ön egy helyben topog, de ezt az időt arra kell szánni, hogy megértsék, mire van szükség, hogy elérjék a harmóniát és egyensúlyt kapcsolatukban.

 • A nap személyes befolyásai (a bolygók és a személyes horoszkóp kölcsönhatása)

 • Fontos, hosszan tartó planetáris befolyások, amelyek hatása kiterjed erre a napra is.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Neptun a Jupiterrel az Ön horoszkópjában

  Ez a személyes kapcsolatok szempontjából nem igazán fontos befolyás. De közvetetten hatással lehet magánéletére, ha Ön ebbe a síkba helyezi át a tervek meghatározatlanságát, kétséges projektekben való részvételét, másokkal szembeni elégedetlenségét és nem reális projektjeit. Önre kiábrándultság várhat, mint a megalapozatlan optimizmus és meg nem valósult tervek következménye.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Szaturnusz a Nappal az Ön horoszkópjában

  Ez a fontos, feszültséggel teli befolyás önmegtartóztatást követelhet meg Öntől a szerelemben. Csökkentheti energiáit, többek között a szexuális energiát is. A kapcsolatba nem kevés munkát, türelmet és erőt kell befektetni. Ez a befolyás kedvezhet a kapcsolat elhidegülésnek is, szigorúbb kereteket szabhat meg Önnek. A szerelmi problémák az Ön vállára nehezedhetnek, olyannyira, hogy ezt már tehernek érezheti. Ugyanakkor tiszteletlenséget és hálátlanságot is tapasztalhat.

 • A nap alapvető planetáris befolyásai.

 • Kedvező kölcsönhatás Mars a Vénusszal az Ön horoszkópjában

  Ez a befolyás aktivizálja a kapcsolatokat. Élvezetet, temperamentumot, ragyogást és szexualitást kölcsönöz. Ez alkalmas idő a közös aktív szórakozásra, szenvedélyes találkákra, határozott lépésre a szerelmi ügyekben kitűzött cél felé. Ez a befolyás erőt ad Önnek ahhoz is, hogy határozott lépéseket tegyen külső megjelenésének jobbá tételére. Tegye meg ezeket a lépéseket - Ön jól fog kinézni, magabiztosnak fogja érezni magát. Magánélete csak nyer ettől.

 • Kedvező kölcsönhatás Mars a Szaturnusszal az Ön horoszkópjában

  Ez a befolyás felpezsdítheti, lendületet adhat a már eléggé kihűlt, "megdermedt" kapcsolatoknak, felélénkítheti a már megszokottat és közös, gyakorlati célokkal fűzheti össze. Ön kijelölheti saját határait és kimondhatja saját szabályait - és mindezt figyelembe fogják venni. Ez a befolyás kedvez régi problémák legyőzésének a kapcsolatokban.

 • Bizonyos napszakokban hasznos figyelembe venni a Hold befolyását az Ön horoszkópjára.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Holddal az Ön horoszkópjában 02:48-06:04

  Ez a planetáris befolyás nem javítja a hangulatot, amit, ha egyszer már sikerült elrontani, az láncreakció szerűen terjed át környezetére. Ezért a személyes érintkezést szeszélyek, kötekedés és túlzott sértődékenység bonyolíthatja. A kapcsolatokban fontos a gondoskodás és védettség érzése. És ha az érzelmek kifejezése terén nehézségek lépnek fel, vallomás tételét jobb, ha kedvezőbb időszakra halasztja.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold az Uránusszal az Ön horoszkópjában 17:21-20:39

  Ez a forradalmi planetáris befolyás a kapcsolatokban sok mindent felfordíthat, fejre állíthat pillanatok alatt. Ennek oka lehet a szenvedélyes vágy a függetlenségre, a korlátozásoktól való megszabadulásra. Lehetséges, hogy ebben az időben váratlan cselekedetekre, nem szokványos viselkedésre érdemes felkészülni - úgy saját, mit partnere részéről. Ez a befolyás növelheti az ingerlékenységet és a konfliktusos viselkedést, a kapcsolatokba az instabilitás és nyugtalanság elemét viheti be. Bizonyos dolgokban meglehet, csakis arra lesz figyelemmel, ami személyesen Önt érinti, az is előfordulhat, hogy a közös érdek ellenére.

 • Kölcsönhatás Hold a Jupiterrel az Ön horoszkópjában 21:07-24:00

  Ez a planetáris befolyás szerencsével kecsegtet szerelmi téren. Lehetséges a "szerelmi tér" bővítése - úgy mennyiségi, mint minőségi vonatkozásban. Alkalmas időszak külföldi partnerekkel való ismerkedésre, többek között, ha távoli országokba utazik. Új ismeretségeket köthet jelentős helyeken, jelentős emberekkel, valamint szeszélyei kielégítésére, természetesen, csak ésszerű határok között. És ha személyes kapcsolataiban társadalmi elismertségre és egyetértésre van szüksége - ennek a "prezentációnak" jobb időpontot nem is lehet találni! Ez az időszak a "szexből soha sem elég" jelszó jegyében telhet el.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Plútóval az Ön horoszkópjában 21:48-24:00

  Ez a befolyás növelheti a konfliktus, agresszivitás veszélyét, olyan cselekedeteket provokálhat, amelyek következményei eléggé rombolóak lehetnek. Éppen ez a befolyás adhatja meg a lökést ahhoz, hogy szerelmi téren elkezdődjenek a változások. E befolyás hatása idején különösen oda kell figyelni a biztonságra és ha lehetséges, kerülni kell az alkalmi viszonyokat.

Az asztrológiai prognózis alapja az Ön natális térképének (horoszkópjának) és a bolygók pontos helyzetének együttes elemzése a prognózis készítésének időpontjában. A személyes horoszkópot az Ön születési adatai alapján számítják ki és építik fel. Ezek után, a prognózis készítésének idejére folyamatosan, napokra lebontva elemezik a legjelentősebb asztrológiai befolyásokat (a bolygók mozgását) és azok hatását az Ön horoszkópjára. Ennek eredményeképpen készül el, az Ön személyére szabottan, az asztrológiai befolyások prognózisa. Ezek a befolyások a lehetőségek és problémák sokaságát jelenítik meg, amelyek ismeretében az Ön joga lesz az, hogy cselekedeteit megválassza. Mindez csak mint lehetőség jelenik meg, nem kötelező jellegű. A választás joga minden esetbe az Öné! Ismerve a befolyások jellegét és az időszakot, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat, Ön felmérheti a nehézségek mértékét és idejében kihasználhatja a felmerülő lehetőségeket. És ezzel még inkább saját sorsának alkotójává válik. A prognózis utalásokat tartalmaz a befolyások jellegére és arra az időszakra vonatkozóan, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat. Ez javaslatot jelent az adott időszakban az optimális viselkedésre azért, hogy sikert, biztonságot érjen el az üzleti aktivitásban és a vállalkozásban. Lehetőséget nyújt arra, hogy saját életét minden pillanatban összevesse a kozmikus ritmusokkal, amelyekkel az ember elszakíthatatlan kapcsolata a természet által rendeltetett el. A planetáris befolyások különböző erővel nyilvánulhatnak meg. Vagy erősíthetik egymást, vagy ellentétesek egymással. Nem minden befolyás érzékelhető, felismerhető, nem mindegyik vezet jelentős eseményekhez. Ha ellentétes tendenciák működnek, érdemes a kedvezőkre támaszkodnia és ügyeiben tekintettel kell lennie azokra az irányokra, amelyekben feszült befolyások hatnak. A "feszültséggel teli", "konfliktusos", "bonyolult" befolyások arról szólnak, hogy az Ön életében felmerülő helyzetek bizonyos változásokat igényelnek és nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a változások be is következnek. Ez a legintenzívebb időszak, amely megköveteli a helyzet felismerését, az Ön részvételét annak feldolgozásában, sok erő, energia befektetését. Ha mindez sikerül, akkor a változások lényegesek, pozitívak lesznek és ez egy új szintre való felemelkedéshez vezethet. A "feszültséggel teli" aspektusok azt is jelenthetik, hogy Ön a szokásosnál érzelmesebb, ingerlékenyebb, lelkesebb, agresszívabb lehet. Ezért ilyenkor szigorúban kell ellenőriznie magát, kritikusabbnak kell lennie önmagával. A feszült befolyások nem jelentik azt, hogy le kellene mondania dolgokról, amelyek az Ön számára fontosak. Egyszerűen csak fel kell mérni a tényezők összességét az adott időszakban és a legésszerűbb döntést kell meghozni. A bonyolult helyzetek semlegesítése céljából igyekezzen kihasználni azt az időszakot, amikor a feszült befolyásokkal egy időben kedvező befolyások is hatnak. A kedvező befolyás arról szól, hogy az adott időszak alkalmas bizonyos cselekedetekre és azokban ilyenkor könnyebb lesz eredményt elérni, mint máskor lehetne. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy ez az Ön tehetsége, képességei, potenciálja kibontakozásának legkedvezőbb időszaka.

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept