Minta Üzleti horoszkóp
Időszak Napi
Horoszkóp kezdete 2017.04.22.
Horoszkóp lejárata 2017.04.23.


 • A nap általános szituációja.

  A Hold ezen a napon.

  Hanyatló Hold (Teliholdtól Újholdig). Ez olyan időszak, amikor jobb a minőség javításán munkálkodni, az ügyeket befejezni, a részleteket kidolgozni és elemezni, mi is történik a vállalkozásban. Ilyenkor jó végbevinni valamit, összegezni az eredményeket, megszabadulni attól, ami felesleges.

 • Hold a Vízöntő jegyében 00:00-03:42

  A Hold a Vízöntő jegyében. Próbáljon ki új, meglehet, szokatlan módszereket, eszközöket és szolgáltatásokat. Az ügyfelekkel viselkedjen úgy, mint barátaival, elvbarátaival, elégítse ki kíváncsiságukat, vezesse be őket abba a világba, amellyel Ön foglalkozik. Megnő az érdeklődés a bonyolult technikával, elektronikával, számítógépekkel kapcsolatos projektek iránt.

 • Hold a Halak jegyében 03:42-24:00

  A Hold a Halak jegyében. Most bizonyos elmosódottság, határozatlanság, konkrétum mentesség légköre uralkodhat. Kedvezőtlen időszak azoknak az ügyeknek a vonatkozásában, amelyek koncentrációt, gyors eredményt igényelnek. Kedvező viszont a lelki gyakorlatok, meditáció, szabadidős tevékenységek és olyan projektek számára, amelyek ezekkel a területekkel vannak összefüggésben. Kedvez ugyancsak a borászattal, cipőiparral, háztartási vegyi anyagokkal, ökológiával kapcsolatos üzleteknek.

 • A Hold irány nélkül. 02:22-03:42

  Nem produktív időszak. Jobb, ha a fontos találkozókat, tárgyalásokat, új projektek kezdetét, fontos dokumentumok összeállítását és aláírását, pénzügyi műveleteket és egyéb fontos eseményeket más időpontra halasztja.

 • Retrográd Merkúr

  Retrográd Merkúr. Nem ajánlatos komoly, teljesen új ügyekbe kezdeni, szerződéseket aláírni, gépeket vásárolni. Hasznos viszont mindenféle újjászervezés, átszervezés, a múlt hibáinak kijavítása, felújítás, a régi tervekhez való visszatérés, a megszabadulás szükségtelen dolgoktól.

 • A nap személyes befolyásai (a bolygók és a személyes horoszkóp kölcsönhatása)

 • Fontos, hosszan tartó planetáris befolyások, amelyek hatása kiterjed erre a napra is.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Neptun a Jupiterrel az Ön horoszkópjában

  Ez igen fontos befolyás. Illúziókba ringathatja Önt globális tervei, vállalkozásának bővítése vonatkozásában, befolyásának mértéke tekintetében és abban, hogy az ügyeket ellenőrzése alatt tartsa. Fontos, hogy ebben az időben óvja tekintélyét, ne keveredjen kétes ügyletekbe. Legyen óvatosabb külföldi partnerei megválasztásában, jogi ügyekben, utazások során. Megnő a csalások, elrontott számítások, hazug ígéretek és a reklám területén felmerülő szélhámosság valószínűsége.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Szaturnusz a Nappal az Ön horoszkópjában

  Ez a befolyás az energia csökkenését eredményezheti, korlátozhatja személyes terveit, fékezheti a személyes programokat, amelyeket Ön maga elé kitűzött. Ebben az időszakban nem könnyű elérni, hogy érdemeit elismerjék, javaslatai támogatást nyerjenek. Nem a legalkalmasabb idő kockázatos kalandokra, szerencsejátékra, az egoizmus megnyilvánulásaira és arra sem, hogy a vállalkozásban vezető szerepre törekedjen. Akadályok merülhetnek fel hivatalos fórumok részéről, ellentétek bizonyos befolyásos személyek oldaláról, nehéz megállapodásra jutni állami szervek képviselőivel. Jobb, ha a törvény kereteihez tartja magát, nem szegi meg a megállapodásokat és megbékél azzal, hogy most a szabályokat mások állítják fel.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Jupiter a Vénusszal az Ön horoszkópjában

  Ez a befolyás megerősítheti az óhajt, hogy megkapja azt, amit meg sem érdemel és a meggyőződést, hogy mindez lehetséges. De Önt ezen az úton csalódás várhatja. Nem érdemes a szerencsében, élvezetekben és mesés haszonban reménykedni - ebben az időszakban inkább legyen szerény és takarékos. Ez a befolyás bonyolíthatja a jogi és pénzügyi dolgokat, elégedetlenséget szülhet üzleti partnereivel és a közös projektekkel kapcsolatban. Nem érdemes túl sokat magára vállalnia, igyekeznie kell összekötni a kellemest a hasznossal, különösen az olyan ügyekben, amelyek kapcsolatban állnak a művészetekkel, dizájnnal, ékszerész üzlettel, ismeretségkötő szolgáltatással, banki ügyletekkel, pszichológiával, házasságkötési rendezvények szervezésével.

 • A nap alapvető planetáris befolyásai.

 • Kedvező kölcsönhatás Merkúr a Nappal az Ön horoszkópjában

  Ez kedvező befolyás. Jó híreket ígér: az Ön munkáját, alkotását méltó módon elismerik, kívánságait meghallgatják. Ön fontos információhoz juthat és megtalálhatja azokat a szükséges kapcsolatokat, amelyeknek köszönhetően megszilárdíthatja pozícióját, megvalósíthatja terveit. Ebben az időszakban könnyű olyan rendezvényeket szervezni, amelyek reklámmal, prezentációkkal, sporttal, show-biznisszel, üzleti utazásokkal vannak összefüggésben. És Önnek alkalma nyílik arra, hogy ötleteivel, terveivel, javaslataival "ragyogjon" ezeken a rendezvényeken.

 • Kedvező kölcsönhatás Nap a Holddal az Ön horoszkópjában

  Ez a pozitív befolyás sikert, hatékonyságot kölcsönöz a családi vállalkozásnak, az otthon végzett, vagy otthonáért végzett munkának, az alkotói projekteknek. Az ügyek lelki komfortot és érzelmi elégedettséget ígérnek. Alkalmas időszak hölgyekkel kötendő üzleti kapcsolatokra. Ebben az időben magára vállalhatja a vezető szerepet ingatlannal, építkezéssel, földterültekkel kapcsolatos kérdések megoldásában.

 • Bizonyos napszakokban hasznos figyelembe venni a Hold befolyását az Ön horoszkópjára.

 • Kedvező kölcsönhatás Hold a Nappal az Ön horoszkópjában 00:00-02:34

  Ez a befolyás kedvez reklámakciók, prezentációk lebonyolításának, az Ön eredményei és elképzelései bemutatásának. Segít azzal foglalkozni, ami a játékok, a szórakozás világával, a sporttal van összefüggésben. Minél kreatívabban fog viszonyulni munkájához, annál jobb lesz az eredmény. Az üzletben nem kis szerepet fog játszani az Ön vezetői képessége, személyes hozzáállása. Kockázatot is lehet vállalni, ha a többi tényező is kedvez ennek. Alkalmas időszak az alkotói munkára - annak minden sokrétűségében. Ha a tárgyalások erre az időszakra esnek, a sikerbe vetett bizonyosságra kell orientálódni, "a személyiség szerepét" kell hangsúlyozni "a történelemben", mutatós demonstrációs kellékeket kell alkalmazni és a "játékos elemeket" sem szabad kihagyni.

 • Kölcsönhatás Hold a Holddal az Ön horoszkópjában 06:05-09:43

  Ez a befolyás kedvez az otthonában, otthonáért és otthona körül végzett munkának, hétköznapi problémák megoldásának, annak, hogy családi ügyekkel foglalkozzon, részt vegyen a családi vállalkozásban, egyesítse erőit rokonaival. A növényekkel végzett tevékenység is jó eredményekkel kecsegtet. Tárgyalásokon fontos az érzelmi attitűd és a kellemes környezet. Ha most enged is valamiben, az a jövőben komoly hasznot hozhat. Az "egy lépés előre, kettő hátra" taktikája helyesnek bizonyulhat. Alkalmas időszak arra, hogy régi ügyeit befejezze, amit korában elkezdett, most végbevigye. A döntések meghozatalakor az Ön rendelkezésére álló tapasztalatra kell hagyatkozni.

 • Kedvező kölcsönhatás Hold a Merkúrral az Ön horoszkópjában 16:35-20:10

  Ez a befolyás kedvez beszámolók összeállításának és benyújtásának, tárgyalások folytatásának, szerződések aláírásának, üzleti utazásoknak, interjúknak, konzultációknak. Valamint annak, hogy közvetítői szolgáltatást nyújtson vagy igénybe vegyen, irodahelyiséget keressen vagy adjon bérbe, költözésnek, dokumentumok összeállításának és szervezési kérdések megoldásának. Sok mindent el lehet intézni és sokakkal meg lehet állapodni, többek között sikeres telefonbeszélgetéseknek köszönhetően. Alkalmas időszak arra, hogy egészségüggyel, gyógyszerészettel, irodalmi, turizmussal vagy gépkocsikkal kapcsolatos vállalkozással foglalkozzon, interjúkat adjon vagy kapjon. Ha az Ön autója törődést igényel - itt az idő, hogy foglalkozzon vele. Tárgyalásokon fontos, hogy figyelmet fordítson a részletekre, a számok sokaságára és a logikai felépítésre. Valamint az ékesszólásra.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold az Uránusszal az Ön horoszkópjában 22:02-24:00

  Ez a befolyás növeli a balesetveszélyt, a bonyodalmak valószínűségét gyakorlati ügyekben, a viszonyokban és műszaki kérdések megoldásában. Meglehet, Önnek nem túl szerencsés elképzelései támadnak. Amikor kollektív rendezvényeken vesz részt, óvatosabban kell viselkednie. Emlékezzen arra, hogy "a szó - nem madár" és "amit kimondtál, vissza nem szívhatod". Mert a forradalmi hangulat, ami ennek a befolyásnak sajátja, nehezen helyrehozható veszteségekhez vezethet.

Az asztrológiai prognózis alapja az Ön natális térképének (horoszkópjának) és a bolygók pontos helyzetének együttes elemzése a prognózis készítésének időpontjában. A személyes horoszkópot az Ön születési adatai alapján számítják ki és építik fel. Ezek után, a prognózis készítésének idejére folyamatosan, napokra lebontva elemezik a legjelentősebb asztrológiai befolyásokat (a bolygók mozgását) és azok hatását az Ön horoszkópjára. Ennek eredményeképpen készül el, az Ön személyére szabottan, az asztrológiai befolyások prognózisa. Ezek a befolyások a lehetőségek és problémák sokaságát jelenítik meg, amelyek ismeretében az Ön joga lesz az, hogy cselekedeteit megválassza. Mindez csak mint lehetőség jelenik meg, nem kötelező jellegű. A választás joga minden esetbe az Öné! Ismerve a befolyások jellegét és az időszakot, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat, Ön felmérheti a nehézségek mértékét és idejében kihasználhatja a felmerülő lehetőségeket. És ezzel még inkább saját sorsának alkotójává válik. A prognózis utalásokat tartalmaz a befolyások jellegére és arra az időszakra vonatkozóan, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat. Ez javaslatot jelent az adott időszakban az optimális viselkedésre azért, hogy sikert, biztonságot érjen el az üzleti aktivitásban és a vállalkozásban. Lehetőséget nyújt arra, hogy saját életét minden pillanatban összevesse a kozmikus ritmusokkal, amelyekkel az ember elszakíthatatlan kapcsolata a természet által rendeltetett el. A planetáris befolyások különböző erővel nyilvánulhatnak meg. Vagy erősíthetik egymást, vagy ellentétesek egymással. Nem minden befolyás érzékelhető, felismerhető, nem mindegyik vezet jelentős eseményekhez. Ha ellentétes tendenciák működnek, érdemes a kedvezőkre támaszkodnia és ügyeiben tekintettel kell lennie azokra az irányokra, amelyekben feszült befolyások hatnak. A "feszültséggel teli", "konfliktusos", "bonyolult" befolyások arról szólnak, hogy az Ön életében felmerülő helyzetek bizonyos változásokat igényelnek és nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a változások be is következnek. Ez a legintenzívebb időszak, amely megköveteli a helyzet felismerését, az Ön részvételét annak feldolgozásában, sok erő, energia befektetését. Ha mindez sikerül, akkor a változások lényegesek, pozitívak lesznek és ez egy új szintre való felemelkedéshez vezethet. A "feszültséggel teli" aspektusok azt is jelenthetik, hogy Ön a szokásosnál érzelmesebb, ingerlékenyebb, lelkesebb, agresszívabb lehet. Ezért ilyenkor szigorúban kell ellenőriznie magát, kritikusabbnak kell lennie önmagával. A feszült befolyások nem jelentik azt, hogy le kellene mondania dolgokról, amelyek az Ön számára fontosak. Egyszerűen csak fel kell mérni a tényezők összességét az adott időszakban és a legésszerűbb döntést kell meghozni. A bonyolult helyzetek semlegesítése céljából igyekezzen kihasználni azt az időszakot, amikor a feszült befolyásokkal egy időben kedvező befolyások is hatnak. A kedvező befolyás arról szól, hogy az adott időszak alkalmas bizonyos cselekedetekre és azokban ilyenkor könnyebb lesz eredményt elérni, mint máskor lehetne. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy ez az Ön tehetsége, képességei, potenciálja kibontakozásának legkedvezőbb időszaka.

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept